Finans, Raporlama ve Muhasebe Danışmanlığı

Finansal Raporlama ve Muhasebe Projelerinizde Değişimi Yönetmenize Destek Oluyoruz.

Günümüzde Raporlamanın Önemi

Tüm dünyada ve özellikle Avrupa’da kullanımı giderek artan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”), ülkemizde de özellikle yabancı yatırımcıların artması, işletmelerin kurumsallaşma çalışmaları ile regulasyonların artan talepleri doğrultusunda giderek daha önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Size nasıl Mı
Yardımcı Olabiliriz?

Yönetim Academy ekibi olarak, farklı sektörlerde çok uzun yıllar hem denetim hem de finansal danışmanlık tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz finansal raporlama ve muhasebe süreçlerine ilişkin teknik konularda danışmanlık veriyoruz.

Sunduğumuz Hizmetler

UFRS/ TFRS Mail Tablo Hazırlama Hizmetleri

Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturan bilanço ve gelir tablolarının Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre derlenmesi ve bu mali tablolara ilişkin dipnot ve nakit akım tablolarının hazırlanması hizmetlerini veriyoruz.

Grup Raporlama hizmetleri; Yerel genel kabul görmüş muhasebe standartlarından Grup raporlamasında uygulanan genel kabul görmüş muhasebe standartlarına geçiş ve destek hizmetlerini veriyoruz.

UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzerere mevcut hasılat standartlarının (UMS/TMS 18, UMS/TMS 11, ……) yerini alan UFRS/TFRS 15’e ilişkin uygulama farklılıklarının tespiti, Şirket’e olan etkilerinin değerlendirilmesi ve geçişe ilişkin yol haritasının belirlenmesi hizmetlerini veriyoruz.

UFRS 16 – Kiralamalar Standartı

1 Ocak 2019’dan geçerli olmak üzere mevcut kiralamalar standartının (UMS/TMS 17) yerini alacak olan IFRS/TFRS 16’ya ilişkin uygulama rehberlerinin detaylı analizi, bilanço büyüklükleri ve finansal oranlar üzerindeki etkilerinin anlaşılması ve ortaya konulması, muhasebe tahminlerine baz olan çalışmalara ilişkin teknik destek sağlıyoruz.

Faaliyet raporu hizmetlerimiz

- TTK tarafından zorunlu kılınan Yıllık Faaliyet Raporunun mevzuatlara uygun şekilde derlenmesi.

- Raporda yer alan bilgilerin faaliyet raporu mevzuatına uygunluğunun kontrolü

Genel Kurul Danışmanlık Hizmetlerimiz

Uzman Avukatlarımızın ile genel kurul hazırlık faaliyetlerine destek oluyoruz.

Bütçe ve yönetim raporlaması hizmetlerimiz

- Bütçe ve yönetim raporlarının UFRS/TFRS ’ye dönüşümü ve UFRS/TFRS mali tablolar ile mutabakatı

- Bütçe ve gerçekleşen verilerin karşılaştırma şablonlarının oluşturulması ve analizlere ilişkin alt çalışmaların oluşturulması

Muhasebe politikaları ve mali danışmanlık

- Muhasebe politikalarının belirlenmesi
- Muhasebe Uygulama El Kitabının oluşturulması
- Ortak hesap planının hazırlanması
- Finans-Muhasebe fonskiyonlarına ilişkin durum değerlendirme
- Muhasebe süreç ve prosedürlerinin oluşturulması/geliştirilmesi
- Aile şirketlerine ilişkin kurumsallaşma çalışmaları

Bize Ulaşın ve Sizi Daha Detaylı Bilgilendirelim.